Ffan o’r Dango

Pan ges i fy swydd gyfieithu ro’n i’n edrych ymlaen yn fawr at symud i Gaerdydd. Ro’n i’n byw ym mhellunigrwydd Gwlad yr Haf ar y pryd, ac roedd gen i syniadau mawrion, rhamantus am symud i’r ddinas a mynd i’r theatr yn ôl fy ffansi, cwrdd â’m partner ar ôl y gwaith mewn sefydliadau trendi i brofi’r nouvelle cuisine, ymuno â chlybiau amgen, o ddiddordeb… ond hyd yn hyn, mae fy mywyd dinesig yn debyg iawn i’m bywyd gwledig! Métro, boulot, dodo: cymudo, cyfieithu, cysgu (rwy’n dwlu ar gyflythrennu).

Dydw i ddim wedi gwneud y gorau o fod yn y brif ddinas… Gallaf gyfrif ar un llaw sawl gwaith rwy ‘di cwrdd â Matt am swper rhamantaidd ar ôl y gwaith! Er hynny, yn fuan iawn ar ôl symud i mewn i’r tŷ darganfyddais Ffandango’s ar y brif stryd ym mhentref Llandaf.

Deli bach dymunol yw Ffandango’s sy’n gwerthu arlwy o gynhyrchion ffres, o lysiau organic, i gigoedd charcuterie, hufen iâ, a siocledi danteithiol. Mae’r adeilad yn croesawu comedïwyr bob mis (ac mae’r digrifwr llwyddiannus Steffan Evans yn arwain y nosweithiau). O bryd i’w gilydd, mae nosweithiau opera’n cael eu cynnal yn y bwyty bach; sai ‘di bod eto, ond baswn i’n awyddus iawn i fynd – mae’n siŵr y byddai’r awyrgylch yn arbennig iawn yno.

Rhywbeth arall sy’n arbennig am Ffandango’s yw’r caffi sydd yno, Bara Menyn. Mae Catrin, y perchennog, yn hynod o gyfeillgar a hynaws, ac mae hi fel rhyw fath o ddewines goginiol!

Mae hi bob amser yn creu prydau archwaethus ac yn aml yn rhoi blas neu dro unigryw arnyn nhw. Ry’n ni’n hoff iawn o fynd i gaffi Bara Menyn ar foreau Sadwrn neu Sul (neu’r ddau!) am frecwast, ac yn ddiweddar ry’n ni wedi bod yn mwynhau’r tapas Cymreig ar nosweithiau Gwener. Mae dros ddeg opsiwn ar y fwydlen ac mae Catrin yn awgrymu tair saig i bob person… mae amrywiaeth o ddysgleidiau cig, pysgod, a llysieuol.

Fy hoff bryd i yw’r cig oen Cymreig â saws mintys sy’n cael ei weini â chreision panas. Nefol!

Un peth arall sy’n nodedig am Ffandango’s (a Bara Menyn) yw’r ffaith bod y Gymraeg yn fyw ac yn iach yno. Mae’r bwydlenni’n ddwyieithog, mae’r staff i gyd bron yn siarad Cymraeg, mae’r ddau gwmni’n defnyddio cynhyrchion lleol, Cymreig, ac mae nifer o ddigwyddiadau Cymraeg/Cymreig yn cael eu cynnal yno.

Does gen i ddim ond canmoliaeth i Ffandango’s a baswn i’n cymell pawb sy’n byw yng Nghaerdydd i ymweld â’r lle. Ar fy marw, fyddwch chi ddim yn cael eich siomi! Ac os oes gennych chi ffrindiau sy’n llysfwytawyr, ewch â nhw gyda chi – mae Catrin yn darparu ar eu cyfer, ac mae’r opsiynau yn greadigol, heb fod yn ddiflas o nodweddiadol.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s